วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
นายสุพจน์ อินทร์แสง รก.ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะหน่วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กเล็ก การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดเตรียมเพื่อประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นต่อbloggerของเรา

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก